Văn phòng CHÙA VIỆT NAM

Add: 243_0307 Kanagawaken, Aikawamachi, Aikogun, Hanbara, 4889-1

Tel: 046-281-4226

Email: phatgiaovietnamtainhatban@gmail.com

Trang web được tạo bởi PGVNTNB

 

Những bước khởi đầu và hành trình phía trước

của

Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản

 
 

Sự kiện sắp tới

 

Tin tức & Bài viết

 

Tập san Phật Việt