Văn phòng CHÙA VIỆT NAM

Add: 243_0307 Kanagawaken, Aikawamachi, Aikogun, Hanbara, 4889-1

Tel: 046-281-4226

Email: phatgiaovietnamtainhatban@gmail.com

Trang web được tạo bởi PGVNTNB

Chùa Việt Nam-Kanagawa: Họp sơ bộ và thỉnh cung an chức sự tuần lễ An Cư 08/2019 tại Nhật Bản

Tối ngày 26/08/2019, chư Tăng Ni tại Nhật đã vân tập về chùa Việt Nam-Kanagawa, để họp sơ bộ và thỉnh cung an chức sự để chuẩn bị cho tuần lễ An Cư (27-02/09/2019).

- Giới thiệu thành phần tham dự

- Thỉnh cung an chức sự:

Thiền chủ: HT. Thích Minh Dung

Hóa chủ: ĐĐ. Thích Nhuận Ân

Giám luật Tăng: ĐĐ. Thích Thánh Duyên

Giám luật Ni: Ni trưởng Thích Nữ Giới Châu

Thủ quỹ: SC. Thích Nữ Giới Bảo

Duy na: ĐĐ. Thích Tuệ Hỷ

Duyệt chúng: ĐĐ. Thích Tường Nghiêm

Thư ký & truyền thông: SC. Thích Nữ Hiền Nhiên

Thị giả bên Tăng: ĐĐ. Thích Ngộ Nguyên

Thị giả bên Ni: Thích Nữ Hạnh Dung

- Đề xuất nội dung chương trình trong một tuần lễ an cư

- Thảo luận về kiết giới trường

- Chia phiên chấp tác


CHƯƠNG TRÌNH (27/08/2019)

5: 00 THỨC CHÚNG

5:45 TỌA THIỀN

6:15 TỤNG KINH LĂNG NGHIÊM VÀ KIẾT GIỚI

7:00 ĐIỂM TÂM SÁNG

8: 00 CHẤP TÁC

9:00 TỌA ĐÀM

11:00 CÚNG NGỌ

11:30 THỌ TRAI

13: 00 CHỈ TỊNH

14:30 TỌA ĐÀM

17:00 DƯỢC THỰC

19:00 THỜI KINH TỐI

20:00 PHÁP THOẠI (HT. THÍCH MINH TÂM)

21:00 TỌA THIỀN

21:30 CHỈ TỊNH

57 views