Văn phòng CHÙA VIỆT NAM

Add: 243_0307 Kanagawaken, Aikawamachi, Aikogun, Hanbara, 4889-1

Tel: 046-281-4226

Email: phatgiaovietnamtainhatban@gmail.com

Trang web được tạo bởi PGVNTNB

Chùa Việt Nam-Kanagawa: Lễ Kiết Giới Tuần Lễ An Cư 27/08/2019-02/09/2019

Sáng nay, sau 30 phút tọa thiền và tụng thời kinh sáng, chư Tăng Ni Phật Việt Nam tại Nhật Bản đã vân tập tại chùa Việt Nam-Kanagawa để tiến hành lễ Kiết giới An Cư một tuần. Dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Dung (Mỹ quốc) nghi thức Kiết giới An Cư đã diễn ra trang nghiêm và thanh tịnh.

20 views