Văn phòng CHÙA VIỆT NAM

Add: 243_0307 Kanagawaken, Aikawamachi, Aikogun, Hanbara, 4889-1

Tel: 046-281-4226

Email: phatgiaovietnamtainhatban@gmail.com

Trang web được tạo bởi PGVNTNB

Chùa Việt Nam-Kanagawa: Tổ chức Lễ Đại Tường Cố Hòa Thượng Thích Minh Tuyền và Lễ Vu Lan Báo Hiếu
48 views