Văn phòng CHÙA VIỆT NAM

Add: 243_0307 Kanagawaken, Aikawamachi, Aikogun, Hanbara, 4889-1

Tel: 046-281-4226

Email: phatgiaovietnamtainhatban@gmail.com

Trang web được tạo bởi PGVNTNB

Nhất Viên Tướng


Ito shushin

“Viên” là một hình tròn viên mãn không có điểm bắt đầu, không có chỗ đứt quãng, cũng như không có điểm khiếm khuyết. Chữ “viên” cũng có nghĩa giống như sự vật phát triển một cách trôi chảy, suôn sẻ trong từ “viên cốt” hoặc Thân và Tâm phát triển hoàn toàn trong từ viên thục

Ở đây, thiền giả vẽ một vòng tròn (viên tướng) để biểu thị biểu hiện chân lý của Phật pháp. Theo “Nhân Thiên Nhãn Mục”, “Viên tướng” được vẽ đầu tiên bởi Nam Dương Huệ Trung, người kế thừa Pháp của Lục Tổ Huệ Năng-Trung Quốc, sau đó từ đệ tử thị giả của ngài là Đam Nguyên Ứng Chân truyền đến Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, Cách truyền pháp này thường được tông Quy Ngưỡng (một trong Ngũ Gia Thất Tông - Thiền Tông, Trung Quốc) sử dụng.

Trong “Tín Tâm Minh”, tam tổ Tăng Xán nói: “hình tròn này giống như Thái dương, không thiếu, không dư” hay đồng với cảnh giới “không một vật” (vô nhất vật) biểu hiện cái không khiếm khuyết, không thêm bớt. Để cho những người học thiền hiểu được ý nghĩa chân thật của giáo lý này, trong thực tế các thiền sư thường dùng phất trần, tích trượng,v.v...để vẽ ra nhất viên tướng này.

Tiết thứ 69 “Nhất viên tướng của Nam Tuyền” trong “Bích Nham Lục”, Có một câu chuyện kể về Nam Tuyền Phổ Nguyện, Quy Tông Tri Thường, Ma Cốc Bảo Triệt là ba người học trò kế thừa Pháp của Mã Tổ Đạo Nhất, đệ tử của tổ Huệ Năng, trên đường đi đến gặp quốc sư Trung (Nam Dương Huệ Trung) như sau.

Khi đó, Nam Tuyền vẽ một vòng tròn ở trên đất, rồi bảo rằng nếu có thể nói hình tròn này có ý nghĩa gì thì cùng đi gặp quốc sư Trung. Thế nhưng, nếu như có thể lý giải được vòng tròn này là gì thì việc đi gặp quốc sư thật sự không cần thiết. Thêm nữa, dùng vòng tròn để biểu hiện việc này chính là xem thử đối phương có bị vướng mắc vào hình tướng hay không.

Nơi mà mọi người học thiền chắc chắn muốn đạt đến chính là xa lìa tất cả những mê lầm, không có chấp trước (giác ngộ). Chính vì thế, chỗ giác ngộ này không thể biểu hiện bằng ngôn ngữ hoặc hình thể. Vẽ ra vòng tròn (viên tướng), Nam Tuyền muốn dùng ngôn ngữ tự do không ngăn ngại để biểu thị chân lý của Phật pháp.

Pháp Nhơn chuyển ngữ

(Trích từ tập san "Phật Việt" 'Mùa An Cư đầu tiên')18 views