Gửi qua PayPal

Ngân hàng tại Nhật Bản

ゆうちょ銀行 (JPB)
記号番号: 10940-30876971
ディン ティ スアン チャン

Ngân hàng tại Việt Nam

Ngân hàng Á Châu (ACB)

Số tài khoản: 4214 9458 0713 4986

DINH THI XUAN TRANG

Tên chủ sở hữu thẻ là sư cô Thích Nữ Giới Bảo (chùa Việt Nam-Kanagawa) hiện đang giữ vai trò thủ quỹ của PGVNTNB

Văn phòng CHÙA VIỆT NAM

Add: 243_0307 Kanagawaken, Aikawamachi, Aikogun, Hanbara, 4889-1

Tel: 046-281-4226

Email: phatgiaovietnamtainhatban@gmail.com

Trang web được tạo bởi PGVNTNB